ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
3 Manusia yang di Tunggu Dunia
Pengarang: Husain Abdul Hamid
Penerbit: Cendikia Buku Islam
Tempat Terbit: Banjarmasin
Tahun Terbit: 2005
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Kolasi: 216 hlm.: 20 cm
Subjek: 3 Manusia
Jenis Bahan: Buku
Abstrak:
Al Mahdi: Ia adalah salah satu Khulafaurrasyidin dan Aimmatul Mandiyyiin. Ia termasuk Ahli Bait Muhammad. SAW yang muncul untuk menegakkan keadilan di muka bumi ketika bumi dipenuhi dengan kemungkaran dan kezhaliman. Isa AS: Ia adalah nabi yang diangkat ke langit karena akan disalib oleh kaumnya dan akan turun ke bumi ketika Dajjal membuat keonaran. Ia bermakmum kepada imam dan umat Muhammad, yang merupakan petanda bahwa ia dan seluruh umat yang mengikutinya akan mengikuti ajaran Muhammad SAW. Ia juga akan memberi hukuman mereka yang menganggap diriya anak tuhan.

Dajjal Ia adalah lelaki dari kaum Yahudi yang muncul pada akhir zaman. Ia mengaku sebagai tuhan jidatnya tertulis huruf kaf-fa'-ra'yang berarti kafir.
Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran: -
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Baca
Nomor Rak: 200 - 6
Nomor Panggil: 2x6
Eksemplar: 1
No. Kode Status
1. 10H5027 Tersedia