ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
DAHSYATNYA MAKRIFAT AJARAN ISLAM
Pengarang: Suraji Munawir
Penerbit: Trussmedia Grafika
Tempat Terbit: Yogyakarta
Tahun Terbit: 2016
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 978-602-0992-14-3
Kolasi: viii,200 hlm, ; ilus, ; 21 cm
Subjek: Silabi Agama Islam
Jenis Bahan: Buku
Abstrak:
Memahami ajaran agama Islam merupakan kewajiban dan kebutuhan hidup bagi setiap Islam merupakan muslim dan muslimah. Ketika seseorang telah
meng-Ikrar-kan dirinya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah, maka dia telah menjadi bagian dari seorang muslim atau muslimah. Apa yang dilakukan seseorang setelah benar-benar berIslam? Tentunya sebagai muslim dan muslimah sejati ia harus mengetahui dan memperdalam pokok-pokok ajaran Islam dan mengamalkannya, baik yang berkaitan dengan masalah akidah/ tauhid, ibadah maupun syari'ah.
Buku ini akan membimbing Anda memahami dan memperdalam pokok-pokok ajaran agama Islam secara komprehensif. Penulis mengelaborasi dengann
tuntas makna dan hakikat syahadat.bagaimana kita mengenal Allah SWT, para Rasul, kitab suci Al Qur'an, bagaimana memahami inti Dahsyatnya
Makrifat Ajaran Isjam ajaran Islam yang benar, penjelasan tentang etika, moral dan akhlak dan Kekuatan Memahami fimu dalam Dasar Kelslaman sebagal Pemecahan Masalah Akidah, ibadah dan Syar ah penjelasan-penjelasan lainnya yang tentu akan memberi wawasan dan kekuatan dalam memupuk
keislaman dan keimanan Anda.
Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran: -
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Baca
Nomor Rak: 200 - D
Nomor Panggil: 297 MUN d
Eksemplar: 5
No. Kode Status
1. 19SM17106 Tersedia
2. 19SM17107 Tersedia
3. 20SM17998 Tersedia
4. 21SM17998A Tersedia
5. 21SM19255 Tersedia